અમારી ટીમ

અમારી ટીમ

અમારા કર્મચારીઓ પોતાની રીતે અદ્ભુત છે, પરંતુ તેઓ સાથે મળીને કિંગફ્લેક્સને કામ કરવા માટે આટલું મનોરંજક અને લાભદાયી સ્થળ બનાવે છે.કિંગફ્લેક્સ ટીમ અમારા ગ્રાહકો માટે સતત પ્રથમ વર્ગની સેવા આપવાનું સહિયારું વિઝન ધરાવતું ચુસ્ત, પ્રતિભાશાળી જૂથ છે.કિંગફ્લેક્સમાં આર એન્ડ ડી વિભાગમાં આઠ વ્યાવસાયિક ઇજનેરો, 6 વ્યાવસાયિક આંતરરાષ્ટ્રીય વેચાણ, ઉત્પાદન વિભાગમાં 230 કામદારો છે.